Colofon

Website-beheer:

Sunflex Aluminiumsysteme GmbH
Im Ruttenberge 12
57482 Wenden

Telefoon: +49 2762 9253-0
Fax: +49 2762 9253-280
E-Mail: info(at)sunflex.de

Gemachtigd bedrijfsleider: Dennis Schneider, Melanie Feldmann, Nicolas Schneider

KVK-district: 57072 Siegen
Registratienummer: HRB 6848
BTW-nummer conform § 27 a van het BTW-besluit: DE 126178380

Inhoudelijk verantwoordelijke conform §6 van het Mediabesluit (MDStV): Dennis Schneider

Ontwerp, vormgeving en realisatie: FederhenSchneider

Juridische bepalingen

Inhoud
Alle informatie en gegevens op onze website hebben een informatief karakter en zijn zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van deze informatie en gegevens zijn SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH noch derden aansprakelijk. Alle gegevens en teksten hebben een vrijblijvend karakter. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Wij blijven te allen tijde gerechtigd om gegevens te veranderen, te actualiseren, bij te werken en te wissen. Grove nalatigheid en opzet zijn uitgesloten van deze aansprakelijkheidsbeperking. SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het linken naar, of op andere wijze verbinding maken met deze internet-website door derden.

Internet
Bij elk gebruik van computernetwerken zoals internet en tijdens e-mailverkeer en dergelijke, kunnen virussen worden overgedragen. Elke gebruiker dient zelf afdoende maatregelen te nemen om zijn of haar gegevens en programma's te beschermen tegen virusaanvallen. Het gebruik van onze internet-website en de inhoud daarvan geschiedt eveneens voor eigen risico. Elke aansprakelijkheid voor schade, verlies van gegevens, winstderving en gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Grove nalatigheid en opzet zijn uitgesloten van deze aansprakelijkheidsbeperking.

Links
Alle externe hyperlinks die op onze internetpagina's worden aangeboden zijn slechts bedoeld als hulpmiddel. Het gebruik van deze links geschiedt voor eigen risico en u verlaat daarbij de internetpagina's van SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe internet-websites en de inhoud daarvan. De eigenaars van de betreffende websites zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud. Dit geldt ook voor de reclamebanners, -teksten en links op onze websites, aangezien we hier zelf geen invloed op hebben.

Belangrijke aanwijzing
De regionale rechtbank van Hamburg heeft in 1998 beslist, dat vermelding van een hyperlink op een website leidt tot medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina waar naar wordt verwezen. Dit is - volgens die rechtbank - uitsluitend niet het geval indien men uitdrukkelijk afstand neemt van de betreffende inhoud. Voor alle externe hyperlinks op onze website-pagina's geldt daarom: Wij willen benadrukken dat we geen enkele invloed hebben op de vorm of inhoud van de pagina's waar naar wordt verwezen. Daarom nemen we hierbij uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle externe website-koppelingen die op onze internetpagina's worden genoemd en voelen we ons niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie. Deze verklaring geldt voor alle externe hyperlinks die op onze website staan en voor de inhoud van alle pagina's waar onze reclamebanners en -teksten naar verwijzen.